Jak pomáhá projekt Ukrajina českým firmám

Režim Ukrajina je projekt napomáhající firmám dodat kvalifikované zaměstnance z řad pracovníků z Ukrajiny. Tento projekt vznikl již v roce 2016 a je jedním z klíčových procesů pro příjem zahraničních pracovníků na náš trh.

V současné době, kdy firmy čelí nedostatku zaměstnanců a důsledkem toho i omezování výroby je o tyto zaměstnance vysoký zájem.

Režim Ukrajina garantuje pro uchazeče o zaměstnání zajištění zaměstnanecké karty, legální vízum, rychlé zpracování žádosti. Samozřejmostí je úspora času stráveného na úřadu, vše lze zkrátit vyřízením online. Pracovník bude disponovat pracovním povolením, není tedy žádných obav.

zaměstnanecké karty

Zaměstnanecká karta: jedná se o dlouhodobé povolení pro cizince umožňující legální práci. Zároveň opravňuje žadatele o zaměstnání k přechodnému pobytu v České republice delšímu než 3 měsíce (po dobu vydání karty).

Podmínky pro zařazení do projektu (režimu) Ukrajina:

  • Nutno doložit dokumenty o bezdlužnosti na finančním úřadu a české správě sociálního zabezpečení.
  • Čestné prohlášení o bezdlužnosti za zdravotní pojištění zaměstnanců.
  • Výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, popřípadě jiného dalšího registru, který prokazuje potřebné informace o podnikání.
  • Čestné prohlášení o tom, že nebyla uložena pokuta v předešlých dvou letech za nelegální práce, nebo porušení pracovních povinností dle Úřadu práce ČR.
  • Minimální počet zaměstnanců – 10.

Zaměstnavatel žádá společně s těmito dokumenty na nejbližší pobočce Hospodářské komory. Do režimu Ukrajina je žadatel zařazen co nejdříve po prozkoumání všech skutečností. Tato služba je zpoplatněna jednorázovou částkou. Zařazení do projektu je na dobu určitou – tedy na jeden kalendářní rok.

Projekt je určen pouze pro zaměstnavatele, kteří již mají své potencionální zaměstnance. Ti budou vyzvání k návštěvě na konzulární oddělení, kde bude projednáno a vyřízeno pracovní povolení, zaměstnanecká karta.

Režim Ukrajina

Pokud je uchazeči schválena žádost o tuto kartu, připadá mu nárok na dlouhodobé vízum do České republiky (pro účely převzetí zaměstnanecké karty). Do projektu mohou být zařazeni výhradně občané Ukrajiny, jiné národnosti bohužel nelze přijmout.

Zaměstnavatelé především oceňují na uchazečích o zaměstnání z Ukrajiny vstřícnost a integraci. Ochotu naučit se cizí jazyk a pracovitost. Proto vznikl i tento projekt a firmy ho velice rádi využívají.

Režim Ukrajina umožňuje efektivní a rychlejší nábor nových pracovníků pro volné pozice. Žádosti uchazečů se zaměstnaneckou kartou jsou vyřízena krátkém časovém úseku. Nesporná výhoda pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Zaměstnávání cizinců napomáhá mnoha firmám překlenout složitá výrobní období, kdy mají nedostatek „svých“ zaměstnanců.  Odkloní tak finanční propad své firmy.

Chcete pomoci se získáním nových pracovníků z Ukrajiny? Obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech, která vám pomůže s náborem i vyřízením potřebných dokladů.

Sdílet článek