Jak probíhá nábor pracovníků ze zahraničí

Nábor zaměstnanců ze zahraničí je pro tuzemské společnosti často jediným možným řešením personální krize. Ta se týká řady odvětví napříč trhem. Jak takový nábor probíhá?

Proč je pro české firmy důležité zaměstnávání cizinců

Personální krizi v odvětvích, jako je zemědělství, stavebnictví či ve strojírenství, pandemie nevyřešila. Ačkoli se hovořilo o tom, že v Česku stoupne v důsledku oslabení ekonomiky po vládních opatřeních nezaměstnanost, což by mohlo zvýšit zájem i o dříve pro Čechy neatraktivní posty, nestalo se tak.

Naopak nezaměstnanost dál klesá. Na konci loňského roku dosahovaly její hodnoty 3,4 %. Odborníci to vysvětlují tak, že pandemie spíše způsobila omezení práce než její úplnou masivní ztrátu.

Jinými slovy tam, kde chyběli pracovníci už řadu let před koronavirem, chybí dál. Počty pracovníků, kterým by tuzemské podniky uměly najít uplatnění, se šplhají do tisíců. Nábor pracovníků ze zahraničí je proto pro celou řadu tuzemských podniků stále jedinou možností, která jim umožní dále pokračovat ve své činnosti.

Zájem je i mezi samotnými cizinci. Pandemie vyvolala pouze krátkodobý útlum a aktuálně se zahraniční zájemci o práci opět do Česka chtějí vracet.

Jak nábor zahraničních pracovníků probíhá

Nábor pracovníků ze zahraničí je přitom citelně složitější než hledání vhodných kandidátů v tuzemsku. Například zajišťování pracovníků z Ukrajiny, což je mezi českými zaměstnavateli poměrně populární destinace, může trvat až 5 měsíců. V extrémních případech však nábor může zabrat dokonce až 12 měsíců, což je například aktuální případ Srbska.

Obecně je nutné nejprve vhodné formulovat požadavky na danou pracovní pozici. Poté je zapotřebí aktivně potenciální kandidáty vyhledat. V rámci pohovorů se pak zjišťují jejich kompetence ohledně vybrané pracovní pozice.

Dále je teprve možné přikročit k samotné praktické realizaci, která obnáší zajišťování povolení k pobytu a k zaměstnání. To se dnes již odehrává většinou na bázi podávání žádosti o modrou a zaměstnaneckou kartu. Cizinci mohou v Česku pracovat též na základě pracovního povolení po získání krátkodobého nebo dlouhodobého pracovního víza.

pracovní povolení

Tím však administrativa nekončí. Specifické je například u pracovníků z Filipín to, že musejí v rámci vstupního pohovoru absolvovat taktéž lékařskou prohlídku.

Jak si nábor zjednodušit

Nábor nových zaměstnanců touto cestou tak vyžaduje poměrně značné časové rezervy a je nutné na celou činnost i vyčlenit adekvátní personální kapacity.

Současní zaměstnavatelé se proto ve velké míře obracejí na zprostředkovatele v podobě pracovních agentur např. IRS Czech, které na sebe tyto administrativní formality jsou schopny kompletně převzít. Navíc využívají své mnoholeté zkušenosti z pracovního trhu. Díky tomu se jim daří do tuzemských firem dodávat zaměstnance adekvátně kvalifikované, flexibilní a spolehlivé.

Zaměstnavatel tím získává záruku, že dostane na konci celého procesu náboru skutečně takové zaměstnance, které potřebuje.

Sdílet článek