Jaké nabízí dotace Brno?

Společnost ALNIO Group s.r.o. se specializuje na komplexní dotační služby a dotační poradenství. Dotace jsou nabízeny pro venkov a životní prostředí v rámci evropských dotačních zdrojů. V roce 2013 ale končí evropské fondy, které momentálně představují programové období, a tak byste neměli zmeškat svou jedinečnou a neopakovatelnou příležitost.

Typy dotačních programů

Společnost ALNIO Group s.r.o. nabízí dotace Brno, které jsou rozdělené na několik hlavních dotačních programů.

  • Dotace pro obce
  • Dotace pro zemědělce
  • Dotace pro podnikatele
  • Dotace na biomasu
  • Dotace na agroturistiku
  • Dotace na životní prostředí

Dále se tyto dotační programy rozdělují ještě na dílčí dotační kategorie. Specifickou oblastí jsou dotace poskytované Evropskou unií v lesnictví. Cílem společnosti ALNIO Group s.r.o. je řídit projekty a realizovat výběrová řízení, zpracovávat odborné posudky a projekty se zaměřením na životní prostředí.

Dotace pro podnikatele

Velmi oblíbenou a žádanou kategorií jsou dotace pro podnikatele na venkově, které jsou využitelné i při vzniku a rozvoji mikropodniku. Dotace pro podnikatele se dále nijak nerozkládají na více specifické dotační programy. Dotace pro podnikatele využijí zejména malí podnikatelé, kteří se zabývají drobnou výrobou a řemeslem, nebo nabízí služby v oblasti hospodářství.

Pokud však nebudete splňovat podmínky tohoto dotačního programu, můžete najít své uplatnění v dotacích pro zemědělce.

Zemědělské dotace

Další skupinou jsou zemědělské dotace, které jsou určené zejména zemědělským podnikatelům, kteří podnikají dle zákona č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství. Zemědělské dotace se dále dělí na:

  • Zemědělskou výrobu – dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu
  • Mladé začínající zemědělce – dotace pro mladé zemědělce, kteří začínají se zemědělskou činností
  • Diverzifikaci – dotace pro zemědělce k jejich rozviji v nezemědělských činnostech
  • Zemědělsko-potravinářské odvětví – dotace na inovaci a modernizaci technologií a staveb

O zemědělské dotace si dokonce mohou zažádat i nezemědělští podnikatelé v rámci dotačního programu „Zemědělsko-potravinářské odvětví“.

Sdílet článek