Proč firemní vzdělávání?

Možnosti, variabilita, výběr. Jako jedinci máme v dnešní době mnohem větší prostor zkoušet ze světa stále víc a víc, než bylo možné ještě pár let zpět. Můžeme být jeden den na jednom místě a další den se octnout na druhé konci světa. Můžeme dnes zkoušet tradiční Paellu na pláži ve Valencii a zítra už se můžeme cpát tím největší hamburgerem na Times Square. 

Stále vyšší a vyšší je, v souvislosti s našimi možnostmi, taky propojení zahraničních trhů. Globalizace prostupuje všemi odvětvími. A ať už jste vlastníkem malého, středního nebo velkého podniku, mělo by být pro Vás důležité, aby Vaši zaměstnanci byli schopni dorozumět se při komunikaci se zahraničními partnery cizím jazykem.

Nacházíme se ve fázi, kdy firemní vzdělávání a investice do něj mohou zlepšit pracovní schopnosti Vašich zaměstnanců, úspěšnost celého týmu a Vašeho podnikání.

Přizpůsobení se Vašim cílům

Stejně jako pro Vás, taky pro nás je důležité, aby došlo k úspěšnému splnění předem stanovených cílů. Jazykové kurzy proto probíhají od začátku s jasně vytyčeným plánem, dle Vámi daných požadavků.

Jazykové požadavky se liší podle toho, v jakém profesionálním prostředí se nacházíte, ať už se jedná o malý, střední nebo velký podnik, a taky ať už se jedná o zlepšení angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny nebo jiných jazyků.

Podle zaměření Vaší společnosti si taky můžete vybrat, jestli se část výuky bude věnovat právnímu, technickému nebo obchodnímu jazyku.

Jak budou kurzy probíhat?

Jazyková škola rozdělí Vaše zaměstnance do skupin – podle úvodního testování, které ukáže, na jaké jazykové úrovni daného jazyka se uchazeči kurzu nacházejí. Poté provedeme analýzu Vašich potřeb a vytvoříme vhodný plán jednotlivých kurzů.

Určíme cíle jednotlivých skupin a účastníků a zjistíme, je-li potřeba zlepšovat více gramatiku, slovní zásobu nebo třeba poslech. Jazyková škola Brno Vám pro Vaše zaměstnance ušije výuku přímo na míru.

Po celou dobu průběhu kurzu hodnotíme úspěšnost zaměstnanců, sledujeme docházku a s ní spojené pokroky v osvojování si jazykových kompetencí daného jazyka.

A že se někdo nemůže hodiny zúčastnit? Po celou dobu kurzu provádíme online monitorování výuky, takže všichni účastníci daného jazykového kurzu mají přehled jak o probírané látce, tak docházce a pokrokům.

Nejenom, že jazykové kurzy v Brně budou pro zaměstnance skvělou motivací a formou osobního rozvoje, a budou si této možnosti jistě velmi cenit. Získají taky, pro Vás důležité, znalosti, sebevědomí a jistotu při komunikaci s klienty i zahraničními partnery.

Firemní vzdělávání u Pelicana v Brně nabízí efektivní metodiku práce, zkušené lektory s pedagogickým vzděláním i odpovídající praxí, a jednu z nejdůležitějších věcí – přátelský přístup.

Na závěr studia všichni účastníci kurzu hravě zvládnou složit státní závěrečnou zkoušku B2 a C1, kterou škola účastníkům poskytuje zdarma. A styky se zahraničními partnery pak už nikdy nebudou problém. ☺

Sdílet článek