Rusňákova DRFG Real Estate na našem realitním trhu exceluje

Investiční skupinu DRFG založil David Rusňák, který nabízí fondy a dluhopisy s velkými úspěchy a slušnými recenzemi. V současné době za tvorbu a správu jejich portfolia týkajícího se investičních výnosových nemovitostí v rámci divize s názvem DRFG Real Estate zodpovídá Patrik Tuza. Současně s tím i velmi aktivně řídí renomovanou brněnskou společnost s názvem A PLUS, která se zaměřuje na oblast architektury, projektování i developmentu. Právě zde nyní probíhá technologická revoluce a DRFG nezůstává pozadu. Letité zkušenosti a dobré zázemí společnosti A PLUS jsou tak pro DRFG Real Estate velmi přínosné. Je mnohem snadnější vyhledávat nové příležitosti a rekonstrukce nemovitostí. David Rusňák tak neustále hledá nové možnosti, ať už jde o jejich fondy, dluhopisy nebo nemovitosti.

Inovace divize DRFG Real Estate

Zakladatel investiční skupiny DRFG David Rusňák se neustále snaží o rozvoj. Divize DRFG Real Estate prochází investicemi do personálu formou školení, rozšiřováním jejich řad, ale i investicemi do softwarové základny. Takzvaný BIM – Building Information Modeling způsobuje průmyslovou revoluci v oblasti projektování a správy staveb. Společnost tak může oslovovat i velké hráče na realitním trhu, směřovat k průmyslově-technologickému developmentu, logistice, nebo třeba k office parkům. David Rusňák poskytuje svým kolegům velmi dobré zázemí, proto se společnosti DRFG neustále tak daří.

Software BIM a jeho přínos

Software BIM způsobil obrovský technologický skok v oblasti projektování. Pracuje v 3D prostředí a všechny profese mohou současně zasahovat do jednoho modelu. Vše je velmi dobře propojeno. Jakákoliv změna se promítne do celé stavby a jednotlivě lze vychytat všechny potencionální chyby. Otevírají se velké možnosti i pro správu portfolia DRFG Real Estate. U každého projektu software BIM v závěru sám vyexportuje kompletní soupis veškeré techniky obsažené v dané budově. Výsledkem je jasný provozní stav, reálná cena i životnost použitých prvků v dané stavbě.

Sdílet článek