Studium MBA na Cambridge Business School

V současnosti je běžné, že naše vzdělávání nekončí absolvováním určitého oboru, ať už na střední nebo vysoké škole. Lékaři, pedagogičtí pracovníci i zaměstnanci státní správy mají každý svůj systém následného vzdělávání a rozšiřování kompetencí. Výjimkou nejsou ani lidé věnující se managementu. Právě oni, v dnešní rychle se vyvíjející a měnící se době, potřebují být stále „v obraze“, seznámeni s nejnovějšími trendy, ale i osvědčenými postupy.

MBA

Jednou z možností prohloubení vašich znalostí a dovedností je studium MBA. Titul MBA, Master of Business Administration, je již i v České republice dobře znám a značí, že jeho nositel na sobě pracuje a disponuje specifickými vědomostmi, které přímo využívá ve svém profesním životě. Cambridge Business School s.r.o. nabízí celkem dvanáct profesních manažerských programů. Kvalitní vzdělání v těchto prestižních oborech (kupříkladu managament a leadership či strategický management) obnáší efektivní spojení doposud získaných znalostí a dovedností s nejmodernějšími postupy a jejich přímou aplikaci na praktické manažerské problémy.

Pro přijetí ke studiu je nutné mít ukončené vysokoškolské vzdělání. Pokud uchazeč alespoň bakalářské studium neabsolvoval (nebo nemá dostatečnou praxi v oboru), má možnost zapsat se do programu Bachelor of Business Administration, který je určen pro zájemce o studium se středoškolským vzděláním a bez předchozích zkušeností z oboru. Studium BBA je jednooborové a je koncipováno jako příprava na absolvování MBA.

Executive LLM

Pro vrcholové managery a pro zájemce z řad právníků, notářů a další profesionálů, kteří přijdou do styku se soukromoprávní oblastí, nabízí Cambridge Business School program Executive Master of Laws. Jeho absolventi získají ucelený přehled o obchodněprávní problematice v rámci tradičního a uznávaného modelu profesního studia zaměřeného především na praxi.

Cambridge Business School

Pražská škola Cambridge Business School nabízí kvalitní vzdělání v prestižních oborech v českém jazyce, garantované špičkovými lektory s mnohaletou praxí. Svým pracovně zaneprázdněným studentům vychází maximálně vstříc a dvousemestrální studium všech jejích programů probíhá kombinovanou formou. E-learningové materiály jsou doplněny čtyřmi sobotními bloky, na kterých máte navíc šanci navázat cenné kontakty. Cambridge Business School je tou správnou volbou pro zvýšení vaší profesionální hodnoty.

Sdílet článek