Vydejte se za krásami Brna

  Tipy

Brno se poslední dobou prezentuje jako pravé velkoměsto množstvím nových developerských projektů. Kdo zná alespoň trochu tento klenot mezi moravskými městy, ví, že pořízením novostavby či bytu v Brně opravdu neprohloupí. Z města se stala pravá metropole kulturního i společenského života. Pravověrní rodilí Brňáci samozřejmě na své město nenechají dopustit, ale nutno říci, že i ti, kteří měli jen možnost se vydat Brnem na procházku, mají mnoho nezapomenutelných zážitků.
Brno je na jedné straně velkoměsto tepající životem, na straně druhé stále skýtá množství půvabných zákoutí, kde je cítit genius loci starých časů. Obdivuhodné jsou i zdejší pamětihodnosti, které by neměly ujít vaší pozornosti, pokud se chystáte na výlet do Brna. Kapucínský kostel s kryptou k nim právem patří. Najdete jej na Kapucínském náměstí a obdivovat můžete hned terasu před ním, kterou zdobí barokní sochy Jana Adama Nessmana z 18. století. Pro nebojsy bude jistě atraktivním zážitkem sestup do krypty, která se nachází pod kostelem. Systém vzduchových průduchů a vhodné geologické složení půdy zde umožnilo mumifikovat těla příslušníků řádu i dalších osob. Ta se v těchto místech nachází už od počátku existence kláštera, který těsně ke kostelu přiléhá.
Dominantou města je vyhlášený „Špilas“. Pro ty, kteří chtějí oficiální název – hrad Špilberk. Založen byl v poslední třetině třináctého století a vinou požáru ve století šestnáctém bylo třeba renesančních úprav. V průběhu třicetileté války byl přestavěn na barokní pevnost, která počátkem devatenáctého století začala sloužit coby vězení a místo symbolizující útlak ze strany rakousko-uherské monarchie.
Na tomto význačném místě naleznete městské muzeum, kde spatříte mimo jiné i mučírnu, lapidárium či kasemata. Zpřístupněno je severní a západní křídlo pevnosti a kdo chce vidět více, může vystoupat na rozhlednu.
Těm, kteří plánují právě za účelem navštěvování historických památek Brno navštívit, doporučuji, aby se nespokojili jen s touto naší malou ochutnávkou, ale vyhradili si pro svoji cestu hned několik dní dovolené.

Sdílet článek