Nejen Ostravu trápí znečištěné ovzduší!

Každý průměrně informovaný Čech vnímá Ostravsko coby synonymum pro totálně znečištěné životní prostředí. Pokud nemá dostatek jiných informací, nebo se sám o situaci v Ostravě a jejím okolí aktivně nezajímá, zcela jistě je přesvědčen, že se jedná o místo k životu v podstatě nevhodné, jehož obyvatelům nezbývá, než se smířit se živořením uprostřed smogu a polétavého prachu.

Média ochotně podporují tento obraz Ostravska za pomoci zastaralých údajů o znečištění a ještě starších fotografií, přičemž ale v mnoha  českých městech je v současnosti situace mnohem horší. Je třeba říci, že na Ostravsku opravdu nedýcháme čistý horský vzduch nabitý kyslíkem. Důležité je ale vědět, odkud problémy se znečištěním ovzduší pocházejí a co můžeme i my sami udělat pro zlepšení situace, nejen na Ostravsku, ale kdekoli v ČR.

Na Ostravsku jsou prokazatelně čtyři významné zdroje znečištění ovzduší. Jde o průmyslové podniky, lokální topeniště, dopravu a emise pocházející ze sousedního Polska. Podle studie Zdravotního ústavu pochází až třičtvrtě množství smogu v ovzduší právě z Polska, především z průmyslového jihu. Velcí znečišťovatelé z řad zejména hutních podniků jsou povinni přijímat příslušná opatření k omezení svého negativního vlivu na ovzduší, mnoho pro lepší vzduch můžeme udělat i my sami.

Právě kombinace emisí z velkých zdrojů, odpadních produktů domácích topenišť a výfukových plynů z automobilů je zodpovědná za hodnoty polétavého prachu v ovzduší i
další negativa.Taková situace je stejná v každém jiném městě a na vesnicích, tedy i v Brně.

Prvním krokem by mělo být ekologické topení. Přes rozsáhlou plynofikaci se však nyní mnoho domácností z úsporných důvodů vrací ke klasickému vytápění. Někteří neváhají spalovat v kotli i domácí odpad či plastové lahve, což má jednoznačně škodlivé důsledky. Třídění také není jen rozmar, ale způsob, jak odborně zlikvidovat či účelně využít domácí
odpad. Napadlo vás někdy, kolik škodlivin obsahují výfukové plyny vašeho automobilu? Zkuste více chodit pěšky či jezdit na kole, pro větší vzdálenosti obětujte v zájmu lepšího dýchání trochu svého pohodlí a využijte MHD.

A jestli vás zajímá, co toho můžete pro lepší životní podmínky udělat více, navštivte web http://dychamproostravu.cz/, kde naleznete řadu užitečných informací.

Sdílet článek

One thought on “Nejen Ostravu trápí znečištěné ovzduší!

  1. Je to tak, každý by mal začať najprv od seba. Ja kúrim len plynom. Navyše som si dal práve namontovať ešte aj kolektory, takže ešte aj ten plyn usporím a znížim splodiny a CO2 vypúšťané do ovzdušia.
    Auto mám tiež úsporné s menším motorom a snažím sa účelne jazdy spájať.
    Musíme si túto našu planétu vážiť, lebo sa nám to kruto vypomstí.