Jak na oddlužení nemovitosti

Vlastnictví nemovitosti považuje řada lidí za velikou výhodu, která snižuje celkové náklady na živobytí. Někdy se však stane, že je nutné při náhlých a nečekaných výdajích dát nemovitost do zástavy, aby bylo možné získat potřebné finance. 

Není-li ovšem půjčka správně splácena, mohou na nemovitosti nabíhat nežádoucí dluhy v podobě úroků z prodlení či dalších půjček. Ve výjimečných případech se pak může stát, že nabíhající dlužné částky mohou v konečném důsledku převýšit celkovou tržní či prodejní cenu nemovitosti. 

Právě proto je důležité řešit situaci co nejdříve, jelikož při rostoucích dluzích hrozí dlužníkům exekuce, jež obvykle končí velmi výraznými ztrátami pro vlastníky, a to nejen v podobě exekučního prodeje nemovitosti.

Exekuce nemovitosti a její důsledky

Při dlouhodobější neschopnosti splácet dlužné částky přistupují věřitelé obvykle návrhem na exekuci. Proces exekuce pak spočívá ve vyčíslení hodnoty majetku dlužníka a jeho rozprodání zpravidla prostřednictvím aukcí, jejichž výnos většinou neodpovídá skutečné hodnotě konkrétního majetku. 

Právě proto řada lidí volí alternativní řešení, jež spočívá především ve snaze o klasický prodej nemovitosti, který by pokryl veškeré dluhy. Prodej zadlužené nemovitosti však není jednoduchý a mnohdy na ní leží několik typů dluhů u různých věřitelů. 

Vhodnou cestou, jak se dluhů zbavit, je tak využít služeb společností nabízejících možnost oddlužení nemovitosti.

Jak funguje oddlužení nemovitosti

Proces oddlužení nemovitosti je založen na celkovém posouzení aktuálního stavu pohledávek, které na nemovitosti leží a následném sestavení plánu pro jejich pokrytí. Společnosti nabízející služby oddlužení prodejem nemovitosti zpravidla s jejími majiteli proberou veškeré možnosti, které při splácení dluhů mají a nemovitost odkoupí (obvykle za cenu o něco nižší, než je tržní). 

oddlužení nemovitosti

Finance, které dlužníci za nemovitost dostanou, mohou použít na pokrytí závazků a vyhnou se tak riziku spojenému s prodejem exekučním, který je pro ně vždy představuje výrazně ztrátovou variantu (vedle prodeje pod cenou se náklady exekuce zvyšují o poplatky – odměna exekutora apod.). 

Výhody využití možnosti oddlužení nemovitosti spočívají v:

  • rychlém řešení rizikové situace prostřednictvím profesionálů a odborných konzultací
  • vyčíslení celkového dluhu a návrhu možností jeho pokrytí
  • realizaci oddlužení dle platné legislativy
  • zastavení dražby či další exekuce

Kromě základních služeb nabízí společnosti např. Vykupnemovitostipraha.cz zabývající se oddlužováním nemovitosti také doprovodné služby, kterými jsou především právní servis či komunikace s věřiteli nebo exekutory. 

Díky tomu, můžete dosáhnout optimálního řešení těžké životní situace. Rychlým jednáním navíc zamezíte riziku narůstání dluhu, přičemž prodej nemovitosti pro vás nakonec může být i mírně ziskový.

Sdílet článek