Kdo je odpovědný za revize plynu a elektřiny v pronajatém bytě?

Když výbuch plynu poničí byt a kvůli závadě na elektroinstalaci vyhoří dům, je to vždy neštěstí. A pokud se v místě nehody nachází lidé, událost často končí vážným zraněním, či dokonce smrtí. Ale ruku na srdce – když se o podobné zprávě dozvíte, zamrazí vás, ale pravděpodobně si nepřipouštíte, že by se něco takového mohlo stát i vám. Jenomže to nečekali ani majitelé nemovitostí, ve kterých k takovým událostem došlo.

Podle občanského zákoníku (§ 415) si musí majitelé bytů počínat tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. V případě nehody musí PČR vyšetřit, jak k ní došlo a určit, kdo je za ní zodpovědný.

Plynaři Brno z EKOMPLEXu dodávají, že pokud se ve vyšetřovací zprávě objeví zmínka o závadě na používaném vedení či spotřebiči, musí policie vypátrat osobu, na jejíchž bedrech byla údržba, a zda nedošlo k zanedbání některé z povinností. Právě z tohoto důvodu totiž mohlo k havárii dojít.

Topenáři Brno

Podle normy ČSN 33 1500 a některých dalších norem vyplývá, že vlastník nemovitosti musí provádět revize elektroinstalace ve společných prostorách každých pět let. Společnými prostory jsou myšleny chodby, sklep apod., ovšem nikoliv samotné bytové jednotky.

Topenáři Brno upřesňují, že v případě revize plynu platí podobná pravidla. Provádění kontrol a provozních revizí je podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. povinno zajistit společenství vlastníků jednotek. Povinnost se však netýká kontrol plynového zařízení umístěného v bytě – resp. za předpokladu, že je určeno k osobnímu užívání a nikoliv k podnikání.

revize elektro Brno

Podle odborníku na revize elektro Brno tedy platí, že na zařízení v bytě se již pravidelné revize nevztahují. Což však v praxi neznamená, že by v případě nehody nebyl zodpovědný majitel dané nemovitosti. Naopak – dle znění energetického zákona č. 458/2000 Sb. musí vlastník přípojky zajistit provoz, údržbu a opravy takovým způsobem, aby se nestala důvodem ohrožení poškození majetku, zdraví či života osob. To samé platí také pro odběratele plynu – i ti musí udržovat plynové zařízení v patřičném stavu.

Sdílet článek