Doklady, které jsou potřebné k prodeji či výkupu auta

Pokud se rozhodnete prodat své auto, musíte mít v první řadě v pořádku všechny dokumenty. Ne vždy je ale zcela jasné, co přesně musíte kupujícímu předat.

Co potřebujete při výkupu?

V případě, že se rozhodnete pro výkup auta, musíte mít připravený především velký a malý technický průkaz, doklad totožnosti (tedy občanský průkaz nebo cestovní pas), zelenou kartu a plnou moc s ověřeným podpisem držitele vozidla. Pokud vůz navíc prodáváte jako podnikatel, výkup vozidel se kromě výše popsaných dokumentů neobejde bez živnostenského listu či výpisu z obchodního rejstříku a faktury na vůz.

Co potřebujete při osobním prodeji?

Pokud auto prodáváte na vlastní pěst soukromému subjektu, budete potřebovat opět velký a malý technický průkaz vozidla, protokol o evidenční kontrole (ne starší než 30 dní), zelenou kartu vypsanou na nového majitele jako doklad o sjednaném povinném ručení, doklady totožnosti vaše i kupujícího a v případě potřeby úředně ověřenou plnou moc kupujícího.

Samozřejmě musíte mít sepsanou kupní smlouvu, ve které jsou obsažené identifikační údaje obou stran, jednoznačná identifikace vozidla (nestačí jen značka a model, nezapomeňte na VIN kód a poznávací značku), počet najetých kilometrů v den prodeje, kupní cenu s datem úhrady, detailní popis technického stavu vozidla a seznam příslušenství, které kupující k vozu dostane. Vyhnete se tak případným problémům.

Kupující i prodávající by se měli jasně shodnout na tom, že ve smlouvě jsou obsažené všechny nedostatky a závady prodávaného automobilu. Pokud nějakou vadu záměrně neuvedete, má kupující právo automobil reklamovat. Na druhou stranu pokud do smlouvy zahrnete závadu, kterou vůz sice nemá, ale v budoucnu by se mohla objevit, nemá kupující nárok takový problém řešit.

V obou případech zrušte pojištění

Po prodeji automobilu nezapomeňte zrušit povinné ručení, případně také havarijní pojištění. Některým pojišťovnám stačí vypovědět smlouvu elektronicky, jiné trvají na písemné či osobní formě.

Sdílet článek