Nedodržování etických pravidel

První chyby, které se musí každý správný tlumočník anebo tlumočnice vyvarovat je nedodržování základních pravidel etiky pro tlumočnické služby. To znamená, že za žádných okolností nesmí poškodit obchodní zájmy jak zadavatele, tak i společnosti za kterou je vyslán.

Zároveň si musí dávat pozor také na to, aby svým jednáním neporušil občanská ani jakákoliv jiná práva koncových zákazníků. To může být občas obtížné, obzvláště pokud se jedná o nezkušené tlumočníky, kteří se ocitnou v neznámém prostředí.

Společnost PELICAN poskytuje tlumočnické služby již řadu let a díky tomu je schopná nabídnout ty nejlepší služby. Tlumočení mimo Brno poté poskytují zkušení tlumočníci, kteří přesně vědí, co mohou říct a jak se mají v konkrétních situacích chovat. Díky tomu máte jistotu, že dodrží všechna základní pravidla etiky a práva.

Porušování zásad mlčenlivosti

Tlumočník musí být v prvé řadě a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit vůbec nikomu. Toto služební tajemství je definováno velmi široce a týká se prakticky všeho, co se tlumočník anebo tlumočnice dozví při své činnosti u neveřejných jednání.

To se týká i tlumočníků do angličtiny, u kterých je sice předpoklad, že anglicky trochu rozumí každý, takže každá informace, která zazní v blízkosti konkrétních osob, je vlastně pro ně veřejná.

Společnost PELICAN nabízí jen ty tlumočníky a tlumočnice, které velmi dobře zná a je schopná garantovat jejich naprostou mlčenlivost. S PELICANEM tak máte jistotu, že nedojde k prozrazení klíčových informací v průběhu schůzky ale také, že nebude tlumočník anebo tlumočnice dále šířit jakékoliv osobní zážitky a zkušenosti, které s klientem v průběhu tlumočení zažije (u němčiny jsou to např. časté trapasy vzniklé z přízvuku a výslovnosti klienta, když se snaží s partnery hovořit sám).

Přijímání zakázek, na které nemám

Řada tlumočnických společností přijímá i zakázky, na které oni nebo jejich tlumočníci nemají dovednosti anebo kapacity. Přitom základním pravidlem zůstává, že tlumočník anebo společnost poskytující tlumočnické služby přijímá pouze takové zakázky, které dokáže zpracovat s ohledem na své vzdělání, zkušenosti, specializaci a časové možnosti.

Společnost PELICAN má na rozdíl od konkurence v podobných situacích velkou výhodu. Díky individuálnímu přístupu, flexibilnímu vedení a kapacitním rezervám je schopná sehnat tlumočníka angličtiny (i dalších jazyků) v rekordním čase a zároveň zachovat nejvyšší kvalitu tlumočení.

Rezervních kapacit je také schopná využít k tomu, aby zajistila tlumočení (např. do němčiny) tak říkajíc na poslední chvíli. To, co by u jiných společností mohlo býti rizikem, u PELICANA je jen známkou nadstandardních služeb, které je schopná společnost nabídnout svým klientům. Nejlepší tlumočení pro Brno a okolí je jen to od společnosti PELICAN.

O tom, že společnost PELICAN je pro vás přesně tím správným partnerem, který nepřeceňuje své možnosti, svědčí i fakt, že kromě nejžádanějšího tlumočení do němčiny nabízí také např. tlumočení do korejštiny, čínštiny ale i arabštiny. Zájem o tyto tlumočnické služby patří aktuálně k rychle rostoucím v České republice, a to díky zahraničním investicím z těchto zemí a vývozu hotového zboží do států východní Asie a Blízkého východu.

Strojové chování a přílišná odměřenost

I tlumočník anebo tlumočnice v prvé řadě musí zůstat člověkem. Pokud splňuje všechna výše zmíněná kritéria (která jsou u společnosti PELICAN standardem) musí také na prvním místě zůstat člověkem.

Profesionální vystupování přece jen nevylučuje srdečnost, příjemné chování a hlavně úsměv. Nenajímáte si služby tlumočnice, protože nemáme ještě roboty, které je dokáží zcela nahradit.

Najímáte si služby tlumočníka proto, že potřebujete na jednání partnera, spojence, prodlouženou ruku. Nechcete jenom vědět, co dotyčný říká, chcete, aby vám neutekl ani detail a správná tlumočnice je nejen vašima prodlouženýma ušima ale i očima, a zároveň také příjemnou společnicí na cesty.

Sdílet článek